SMC Vietnam Training Course Contents

Our supreme target is to bring customers extreme benefits of SMC products, so our Rep.Office in Vietnam has been regularly conducting training courses about Pneumatics/Electro-pneumatics for local partners.

In the training programs, students are explained about pneumatic equipment, its specification and application. Moreover, students will learn how to design a pneumatic circuit then practice some lessons on SMC Training Stations.

The training course is not only to improve trainees’ technical skill but also to introduce customer SMC latest technologies and products which are contributing to rapid development of world automation industry.

Tiếng Việt

Với phương châm đồng hành cùng khách hàng để khai thác tối đa lợi ích từ các sản phẩm của SMC, văn phòng đại diện SMC Pneumatics tại Việt Nam liên tục tổ chức các lớp đào tạo công nghệ khí nén/điện khí nén cho nhân viên của các công ty.

Qua chương trình đào tạo, học viên được giải thích về đặc điểm, ứng dụng của các thiết bị khí nén, đồng thời thực hành thiết kế mạch và lắp mạch trực tiếp trên các module thực hành.

Lớp học không chỉ nâng cao trình độ kỹ thuật của học viên, mà đồng thời giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới mà SMC đã nghiên cứu, phát minh góp phần vào phát triển không ngừng của ngành công nghiệp tự động hóa.

Module Khóa học Nội dung
1 SMCT P1 Giới thiệu thực hành khí nén
2 SMCT EP1 Giới thiệu thực hành điện – khí nén
SMCT P1 – GIỚI THIỆU THỰC HÀNH KHÍ NÉNSMCT EP1 – GIỚI THIỆU THỰC HÀNH ĐIỆN - KHÍ NÉN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Chương trình đào tạo kéo dài 1 ngày (6 tiếng), học viên sẽ nắm được các kiến thức:

 1. Cơ bản về khí nén và hệ thống khí nén
 2. Hiểu cấu trúc, chức năng của một số thiết bị khí nén
 3. Cơ bản về mạch điều khiển
 4. Thiết kế, thực hành và xử lý sự cố mạch khí nén

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Nhân viên các phòng kỹ thuật, quản lý, bộ phận thiết kế có làm việc liên quan đến lựa chọn, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Đặc điểm, ứng dụng của khí nén
 2. Hệ thống khí nén cơ bản trong nhà máy
 3. Lý thuyết về khí nén
 4. Sản xuất, xử lý và phân phối khí nén
 5. Cấu trúc, hoạt động của xylanh khí và van khí
 6. Các thiết bị khí nén khác
 7. Các ký hiệu tiêu chuẩn ISO 1219 / 5599
 8. Đọc / thiết kế mạch điều khiển
 9. Thực hành lắp mạch và xử lý sự cố

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Nội dung chương trình kéo dài 1 ngày (6 tiếng) với mục tiêu cung cấp cho học viên các nội dung:

 1. Cấu trúc, chức năng các phần tử trong hệ thống điện – khí nén
 2. Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén
 3. Thực hành, xử lý sự cố mạch điện – khí nén

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Nhân viên các phòng kỹ thuật, quản lý, bộ phận thiết kế có làm việc liên quan đến lựa chọn, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển điện – khí nén.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của hệ thống điện – khí nén
 2. Lý thuyết cơ bản về điện
 3. Cấu trúc, hoạt động của các phần tử điện – khí nén
 4. Các ký hiệu tiêu chuẩn IEC và sơ đồ thiết kế mạch hình thang
 5. Đọc / thiết kế mạch điều khiển
 6. Các yêu cầu về an toàn
 7. Thực hành lắp mạch và xử lý sự cốAbout SMC Corporation Middle East FZE

SMC Corporation Middle East FZE is the United Arab Emirates subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. In 2014, SMC Corporation Middle East FZE is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC United Arab Emirates also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic system technology products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and etc, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and 2 port valve; from thermo equipment like refrigerated thermo chiller and temperature control equipment, to a variety of electrostatic removal, air dryer and process gas equipment .

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC United Arab Emirates is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top